2η Διήμερη Συνάντηση Αλληλέγγυων Σχολείων | Αθήνα 25-26 Ιουνίου

Η 2η διήμερη συνάντηση των Αλληλέγγυων Σχολείων είναι γεγονός!   Μετά το διήμερο του 2018, συναντιόμαστε ξανά στις 25 & 26 Ιουνίου 2022, για να συζητήσουμε επίκαιρα, αλλά και διαχρονικά σημαντικά, θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, όπως:– τους αποκλεισμούς που υφίστανται κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες– τη μετανάστευση και τα σχολεία μεταναστών και προσφύγων– την κλιματική κρίση σε σχέση με την εκπαίδευση– τα αλληλέγγυα σχολεία σε σχέση με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία– τα έμφυλα στερεότυπα στην εκπαίδευση– το δημόσιο σχολείο και τον μετασχηματισμό που επιχειρείται από τις πολιτικές των…

Περισσότερα