Καλάθι Αλληλεγγύης Ετεροτοπίας

Ενίσχυσε το καθημερινά 17:00-21:00 Τα τελευταία χρόνια και με το βάθεμα της κρίσης, μάθαμε ένα διαφορετικό δρόμο, αυτόν της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σε αυτόν το δρόμο συνεχίζουμε και σήμερα, προσπαθώντας να οργανωθούμε για να καλύψουμε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες μας. Στα πλαίσια αυτά και με πυξίδα πάντα την κοινωνική χρησιμότητα έγινε πράξη το «Καλάθι Αλληλεγγύης» το οποίο συνεχίζει για άλλη μία χρονιά. Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι η στήριξη συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Προσφέροντας κάτι από τα ψώνια σου μπορείς να συνεισφέρεις και εσύ ώστε αυτό το καλάθι…

Περισσότερα