Σαξόφωνο & Μουσική θεωρία | Μαθήματα για Όλους

Τα Μαθήματα για όλους ολοένα και μεγαλώνουν. Νέες προσθήκες λοιπόν τις επόμενες μέρες στο πρόγραμμα μας. Μαθήματα Σαξόφωνου και Μουσική Θεωρία! Τα μαθήματα είναι δωρεάν και απευθύνονται κατά βάση σε ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες. Επειδή θεωρούμε ότι ειδικά σήμερα η πρόσβαση στη γνώση, τον πολιτισμό, την τέχνη πρέπει να γίνεται με ίσους όρους ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και καταγωγής! Για εγγραφές στα μαθήματα: 6995238979 Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα. ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ Ίωνος Δραγούμε & Πτολεμαίων 42 (2ος όροφος)  

Περισσότερα

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]

Αγγλικά | Ιταλικά | Αραβικά φέτος στην ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ Τα μαθήματα είναι δωρεάν και απευθύνονται κατά βάση σε ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες. Επειδή θεωρούμε ότι ειδικά σήμερα η πρόσβαση στη γνώση, τον πολιτισμό, την τέχνη πρέπει να γίνεται με ίσους όρους. Ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και καταγωγής! Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα υπήρχαν χωρίς τη σημαντική συνεισφορά ανθρώπων που συμμετέχουν ανιδιοτελώς στον εγχείρημα των “Μαθηματων για Όλους”. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει! Δείτε πληροφορίες στις επιμέρους Καρτέλες των Μαθημάτων ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ Ίωνος Δραγούμη & Πτολεμαίων 42

Περισσότερα

Εγγραφές – Πληροφορίες [Μαθήματα Αγγλικών]

Τα μαθήματα για όλους λοιπόν συνεχίζουν άλλη μία χρονιά στην ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ! Τα μαθήματα είναι δωρεάν και απευθύνονται κατά βάση σε ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες. Επειδή θεωρούμε ότι ειδικά σήμερα η πρόσβαση στη γνώση, τον πολιτισμό, την τέχνη πρέπει να γίνεται με ίσους όρους. Ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και καταγωγής! Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα υπήρχαν χωρίς τη σημαντική συνεισφορά ανθρώπων που συμμετέχουν ανιδιοτελώς στον εγχείρημα των “Μαθηματων για Όλους”. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει! Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στα τηλέφωνα που αναγράφονται! ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ Ίωνος Δραγούμη &…

Περισσότερα

Εγγραφές – Πληροφορίες [Μαθήματα Αραβικών]

Τα μαθήματα για όλους λοιπόν συνεχίζουν άλλη μία χρονιά στην ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ! Τα μαθήματα είναι δωρεάν και απευθύνονται κατά βάση σε ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες. Επειδή θεωρούμε ότι ειδικά σήμερα η πρόσβαση στη γνώση, τον πολιτισμό, την τέχνη πρέπει να γίνεται με ίσους όρους. Ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και καταγωγής! Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα υπήρχαν χωρίς τη σημαντική συνεισφορά ανθρώπων που συμμετέχουν ανιδιοτελώς στον εγχείρημα των “Μαθηματων για Όλους”. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει! Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στα τηλέφωνα που αναγράφονται! ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ Ίωνος Δραγούμη &…

Περισσότερα

Εγγραφές – Πληροφορίες [Μαθήματα πιάνου]

Τα μαθήματα για όλους λοιπόν συνεχίζουν άλλη μία χρονιά στην ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ! Τα μαθήματα είναι δωρεάν και απευθύνονται κατά βάση σε ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες. Επειδή θεωρούμε ότι ειδικά σήμερα η πρόσβαση στη γνώση, τον πολιτισμό, την τέχνη πρέπει να γίνεται με ίσους όρους. Ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και καταγωγής! Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα υπήρχαν χωρίς τη σημαντική συνεισφορά ανθρώπων που συμμετέχουν ανιδιοτελώς στον εγχείρημα των “Μαθηματων για Όλους”. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει! Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στα τηλέφωνα που αναγράφονται! ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ Ίωνος Δραγούμη &…

Περισσότερα