Σαξόφωνο & Μουσική θεωρία | Μαθήματα για Όλους

Τα Μαθήματα για όλους ολοένα και μεγαλώνουν. Νέες προσθήκες λοιπόν τις επόμενες μέρες στο πρόγραμμα μας. Μαθήματα Σαξόφωνου και Μουσική Θεωρία! Τα μαθήματα είναι δωρεάν και απευθύνονται κατά βάση σε ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες. Επειδή θεωρούμε ότι ειδικά σήμερα η πρόσβαση στη γνώση, τον πολιτισμό, την τέχνη πρέπει να γίνεται με ίσους όρους ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας και καταγωγής! Για εγγραφές στα μαθήματα: 6995238979 Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα. ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ Ίωνος Δραγούμε & Πτολεμαίων 42 (2ος όροφος)  

Περισσότερα