Ευχαριστήριο προς την Αλληλεγγύη για Όλους για την παροχή τροφίμων

Ευχαριστούμε την “Αλληλεγγύη για Όλους” για την αποστολή τροφίμων στη δομή μας.

Τα τρόφιμα προέρχονται από την κοινή τράπεζα τροφίμων της «Αλληλεγγύης για Όλους» και του «Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Αθήνας».

Μετά από τη σημαντική συνεισφορά τους, πραγματοποιήθηκε διανομή τροφίμων σε σημαντικό αριθμό οικογενειών που διαμένουν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Θα συνεχίσουμε καθημερινά τις δράσεις αλληλεγγύης, με διανομές τροφίμων και ειδών υγιεινής, καλάθια αλληλεγγύης αλλά και μέσω του αλληλέγγυου σχολείου που έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες μαθητές τα τελευταία χρόνια!

ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ

Χώρος Πολιτικής, Πολιτισμού & Αλληλεγγύης

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο